Aktuality

Ostravice Rio podruhé :-)

V neděli 23. října se uskuteční odložené sportovní odpoledne Olympiáda tradičně i netradičně, aneb Ostravice Rio.

Těšíme se!

Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,

na pondělí 24. října a úterý 25. října 2016 vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno (všichni pedagogičtí pracovníci se účastní školení). V době podzimních prázdnin (ve středu 26. října a ve čtvrtek 27. října 2016) bude školní družina v provozu.

J. Veličková

Rio Ostravice

Z důvodu špatné předpovědi počasí se nedělní akce Olympiáda tradičně i netradičně aneb Rio Ostravice odkládá na jiný termín, který pak určitě sdělíme . Sledujte tedy informace na stránkách školy.

Lyžařský kurz

Upozorňujeme rodiče, že všichni žáci druhého stupně obdrželi předběžné přihlášky na lyžařský kurz. Poslledním termínem odevzdání přihlášky byl den 30. 9. 2016. Pokud žák přihlášku neodevzdal, předpokládáme jeho nezájem o kurz.

Výuka náboženství

Sdělujeme rodičům, že z důvodu malého počtu přihlášených dětí nebude v tomto školním roce otevřen nepovinný předmět Náboženství.

Provoz 24. června 2016

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění oznamuji, že na den 24. 06. 2016 vyhlašuji pro základní školu z provozních důvodů ředitelské volno. Mateřská škola bude mít tento den omezený provoz.

J. Veličková