KALENDÁŘ     ·       558 682 111

KALENDÁŘ

CO SE DĚJE NA NAŠÍ ŠKOLE

19
KVĚ
MŠ Ostravice tř. Broučci, Hvězdičky, Sluníčka
9:00

Děti ze třídy Broučci, Hvězdičky a Sluníčka prožijí Vesmírné dobrodružství ve sférické kopuli. Uvádí Sférické kino z Brna.

ZOBRAZIT
5
KVĚ
MŠ Ostravice třída Sluníčka
14:00

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ROK 2020: Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/21 se uskuteční v úterý 5. května 2020 od 14.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy. Náležitosti k zápisu: • rodný list dítěte (k nahlédnutí) • průkaz totožnosti zákonného zástupce (k nahlédnutí) • potvrzení od lékaře o povinném očkování • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, viz. formuláře (můžete vyplnit i na místě) Kritéria pro přijetí dětí: - předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8 2020 včetně dosáhnou pátého roku věku - přednostní přijetí čtyřletých a tříletých dětí pocházejících ze spádového obvodu - přijetí dvouletých dětí, které ve školním roce 2020/2021 dovrší věku 3 let Těšíme se, přijďte mezi nás. Bc.Lucie Jantošová

ZOBRAZIT
15
DUB
MŠ Ostravice
9:00

Divadelní společnost Cestovadélko uvede veselou pohádku s písničkami Jak Pimpilimpi a Pompolompo zachránili Zemi. Tématem představení je problematika nakládání s odpady. Děti se prostřednictvím pohádky a písní seznámí, jak nakládat s nebezpečným odpadem, problematikou recyklování a uvědomí si, jak je potřeba chránit přírodu.

ZOBRAZIT
7
DUB
základní škola
13:00

Těšíme se na nové spolužáky.

ZOBRAZIT
10
BŘE
Hotel Freud
16:15

Karneval bude provázet divadelní soubor Nahodile. Přijďte všichni v maskách a s dobrou náladou. Těšíme se na Vás.

ZOBRAZIT
10
BŘE
základní škola
11:00

mimořádné opatření

ZOBRAZIT
17
ÚN
Velké Karlovice
8:00

Lyžařský kurz pro žáky 2. stupně.

ZOBRAZIT

1 2 3 4 5 6 7 ... 21

KONTAKTUJTE NÁS