KALENDÁŘ     ·       558 682 111

"Manuál" šatních skříněk pro rodiče

2. 9. 2019 7:00

"Manuál" šatních skříněk pro rodiče

POSTUP PŘI ODMYKÁNÍ ŠATNÍCH SKŘÍNĚK V ŠATNÁCH 1. STUPNĚ

Při příchodu ke své skříňce se žák ujistí, že je opravdu u skříňky se svým číslem, které je vyznačeno černým fixem uprostřed dvířek nebo u číselného zámku a vizuálně skříňku zkontroluje, jestli nedošlo k poškození během jeho nepřítomnosti. Pak navolí na číselných kotoučcích svou číselnou kombinaci a dbá na to, aby navolenou kombinaci nemohl nikdo cizí zahlédnout. Po navolení svého kódu otočí černým otočným madlem z levé strany do pravé, tím uvolní uvnitř skříňky zámkovou závoru a skříňka je otevřená. Po otevření dvířek na zámku může navolit libovolnou kombinaci čísel např. 0000 a tím utajit svůj kód před spolužáky, ale nesmí během doby převlékání otočit černým madlem, jinak by se mohlo stát nežádoucí zablokování skříňky.

 

POSTUP PŘI ZAMYKÁNÍ ŠATNÍCH SKŘÍNĚK V ŠATNÁCH 1. STUPNĚ

Žák dbá, aby při zavření plechových dvířek nic nebránilo uvnitř skříňky k dostatečnému dovření dvířek, a to především bundy, různé tašky s převlečením do tělocviku, včetně šňůrek a tkanic od botů a batohů vyčnívajících ven ze skříňky. Po vizuální kontrole skříňky zavře dvířka a na číselných kotoučcích natočí svůj správný čtyřmístný kód. Následně po navolení správného kódu uchopí otáčecí černé madlo, nejlépe levou rukou, tak aby při otáčení madla stále viděl, že má navolený svůj kód a otáčecím černým madlem otočí z pravé strany do levé strany, tím se uvnitř skříňky zasune zámková závora a skříňka je uzamčena. Teprve po tomto otočení madlem, může smazat (utajit) svůj kód přetočením číselných kotoučků na libovolnou pozici a skříňka je uzamčena. Pokud postup žák nedodrží, skříňku si sice možná uzamkne, ale již pravděpodobně neotevře, protože si jiným postupem nechtěně změní svůj číselný kód, který pro příští otevření nezná, neboť byl náhodný a po navolení svého kódu (již neplatného) se skříňka neotevře. V takovém případě, kdy žák má skříňku zablokovanou a potřebuje se do skříňky dostat, vyhledá někoho, kdo mu skříňku pouze otevře univerzálním klíčem. Univerzální klíč vlastní - vychovatelky ve školní družině č.119, školník, p. Mikšíková - (úklid přízemí a 1. patro) nebo v ředitelně č. 404. Odblokování nesprávného číselného kódu provádí pouze školník a to převážně v době ranního dozoru v šatně 1. stupně od 7:30 - do 8:00 hod.

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ ŠATNÍCH SKŘÍNĚK v šatnách na 1. STUPNI!

Žákům je zakázáno násilné „ukládání" věcí do skříněk!

Žákům je zakázáno cokoli nalepovat na skříňky!

Žákům je zakázáno svévolně během školního roku měnit svůj kód. Pokud je to nezbytně nutné, změnu provede školník.

Žák nesmí nikomu cizímu sdělovat svůj číselný kód!!! 

Žák, pokud zjistí jakékoliv poškození na své či jiné skříňce, je povinen poškození neprodleně nahlásit školníkovi nebo třídnímu učiteli, popřípadě vychovatelce školní družiny - pokud družinu navštěvuje. Žák je povinen nahlásit, pokud v šatně zpozoruje pohyb cizích neoprávněných osob, včetně žáků 2. stupně.

Žák dbá na pořádek a čistotu ve své skříňce, neponechává ve skříňce a na skříňce věci, které by mohly podlehnout zkažení nebo plísni, včetně nedopitých nápojů, prázdných obalů atd.

Po odchodu ze šatny do třídy a po ukončení vyučování je povinen mít svou skříňku uzamčenou! Při odchodu také zkontroluje, zda nenechal něco na skříňce - např. mobilní telefon či klíče nebo čip a překontroluje také, jestli nepřivřel do své skříňky např. popruhy od aktovky jiných spolužáků! 

Žákům je přísně zakázaná manipulace na cizích skříňkách, porušení může být považováno za pokus o krádež, taktéž obtěžující chování za cílem zjistit či jinak vymámit kód od jiných spolužáků.

Žák je povinen v případě zablokované skříňky co nejrychleji informovat školníka!

 

DOPORUČENÍ PŘI VÝBĚRU ČTYŘMÍSTNÉHO KÓDU

Není vhodné zvolit kombinace čísel jdoucích po sobě např. 1234, nebo shodné všechny čtyři číslice např. 4444 - kombinace lze snadno vyhledat.)))

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS