KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

25. 5. 2020 8:00

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. b), § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od školního roku 2020/2021 přijati žadatelé s registračními čísly:

ZŠMŠ/082/20

ZŠMŠ/076/20

ZŠMŠ/068/20

ZŠMŠ/079/20

ZŠMŠ/083/20

ZŠMŠ/086/20

ZŠMŠ/070/20

ZŠMŠ/077/20

ZŠMŠ/065/20

ZŠMŠ/061/20

ZŠMŠ/064/20

ZŠMŠ/088/20

ZŠMŠ/072/20

ZŠMŠ/060/20

ZŠMŠ/067/20

ZŠMŠ/075/20

Zákonní zástupci přijatých žadatelů dostanou i informační email, zákonní zástupci nepřijatých žadatelů dostanou vyrozumění doporučeným dopisem.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS