KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

17. 5. 2021 8:00 mateřská škola

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. b), § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od školního roku 2021/2022 přijati žadatelé s registračními čísly:

 

ZŠMŠ/057/21

ZŠMŠ/069/21

ZŠMŠ/058/21

ZŠMŠ/070/21

ZŠMŠ/059/21

ZŠMŠ/071/21

ZŠMŠ/060/21

ZŠMŠ/072/21

ZŠMŠ/061/21

ZŠMŠ/073/21

ZŠMŠ/062/21

ZŠMŠ/074/21

ZŠMŠ/063/21

ZŠMŠ/075/21

ZŠMŠ/064/21

ZŠMŠ/076/21

ZŠMŠ/065/21

ZŠMŠ/077/21

ZŠMŠ/066/21

ZŠMŠ/078/21

ZŠMŠ/067/21

ZŠMŠ/079/21

ZŠMŠ/068/21

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • INDIÁNSKÉ LÉTO

    Rozloučení s dětmi a rodiči z naší školky. Kostým nebo čelenku s sebou, párky a chléb a dobrou náladu. Můžete se těšit na soutěže a odměny, malování na obličej, indiánský tanec, bublinková show s klauny, vázání balónků. Školkáčci přijďte s námi přivítat léto a prázdniny, moc se na Vás těšíme

  • Odstávka elektřiny

    Odstávka elektřiny v obci