KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

13. 5. 2019

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. b), § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od školního roku 2019/2020 přijati žadatelé s registračními čísly:

 

ZŠMŠ/102/19

ZŠMŠ/110/19

ZŠMŠ/103/19

ZŠMŠ/111/19

ZŠMŠ/104/19

ZŠMŠ/112/19

ZŠMŠ/105/19

ZŠMŠ/113/19

ZŠMŠ/106/19

ZŠMŠ/114/19

ZŠMŠ/107/19

ZŠMŠ/115/19

ZŠMŠ/108/19

ZŠMŠ/116/19

ZŠMŠ/109/19

ZŠMŠ/117/19

 

 

V Ostravici 13. května 2019

                                                                                                          Mgr. Jana Veličková, ředitelka

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS