KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

6. 5. 2020 9:00 základní škola

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od školního roku 2020/2021 přijati žadatelé s registračními čísly:

 

ZŠMŠ/042/20                                           ZŠMŠ/050/20                         

ZŠMŠ/043/20                                           ZŠMŠ/051/20

ZŠMŠ/044/20                                           ZŠMŠ/052/20

ZŠMŠ/045/20                                           ZŠMŠ/053/20

ZŠMŠ/046/20                                           ZŠMŠ/054/20

ZŠMŠ/047/20                                           ZŠMŠ/057/20

ZŠMŠ/048/20                                           ZŠMŠ/059/20

ZŠMŠ/049/20

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • Vyučování od 30. listopadu

  Návrat většiny žáků k prezenční výuce.

 • Čert a Mikuláš

  Všechny děti na svých třídách navštíví Čert a Mikuláš, jsou pro ně přichystány balíčky s překvapením.

 • Rozsvícení vánočního stromu

  Na zahradě mateřské školy si rozsvítíme vánoční strom za doprovodu koled, zazpívání si a hraním na nástroje. Účast jen děti a učitelé

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 4

  PRO
  Čert a Mikuláš

  Všechny děti na svých třídách navštíví Čert a Mikuláš, jsou pro ně přichystány balíčky s překvapením.

 • 10

  PRO
  Pečení perníčků

  Pečení perníčků na své třídě v dopoledním bloku

 • 11

  PRO
  Pečení perníčků

  Děti si na své třídě upečou za pomoci svých učitelek perníčky

KONTAKTUJTE NÁS