KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Seznam přijatých žadatelů

30. 5. 2018

Seznam přijatých žadatelů

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. b), § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od školního roku 2018/2019 přijati žadatelé s registračními čísly:

ZŠMŠ/114/18

ZŠMŠ/126/18

ZŠMŠ/115/18

ZŠMŠ/127/18

ZŠMŠ/116/18

ZŠMŠ/128/18

ZŠMŠ/117/18

ZŠMŠ/129/18

ZŠMŠ/118/18

ZŠMŠ/130/18

ZŠMŠ/119/18

ZŠMŠ/131/18

ZŠMŠ/120/18

ZŠMŠ/132/18

ZŠMŠ/121/18

ZŠMŠ/133/18

ZŠMŠ/122/18

ZŠMŠ/134/18

ZŠMŠ/123/18

ZŠMŠ/136/18

ZŠMŠ/124/18

ZŠMŠ/137/18

ZŠMŠ/125/18

 

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace není přijat žadatel s registračním číslem ZŠMŠ/135/18.

V Ostravici 30. května 2018

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

KONTAKTUJTE NÁS