KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Seznam přijatých žadatelů

13. 4. 2018

Seznam přijatých žadatelů

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od školního roku 2018/2019 přijati žadatelé s registračními čísly:

ZŠMŠ/049/18

ZŠMŠ/050/18

ZŠMŠ/051/18

ZŠMŠ/052/18

ZŠMŠ/053/18

ZŠMŠ/054/18

ZŠMŠ/055/18

ZŠMŠ/056/18

ZŠMŠ/058/18

ZŠMŠ/059/18

ZŠMŠ/060/18

ZŠMŠ/061/18

ZŠMŠ/062/18

ZŠMŠ/063/18

ZŠMŠ/064/18

ZŠMŠ/065/18

ZŠMŠ/066/18

ZŠMŠ/067/18

ZŠMŠ/068/18

ZŠMŠ/069/18

ZŠMŠ/070/18                                                                                                                   

Mgr. Jana Veličková

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS