KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Volby do Školské rady

7. 11. 2019 14:00 budova ZŠ

Volby do Školské rady

Vážení rodiče.

V‍e čtvrtek 7. listopadu 2019 v době třídních schůzek a konzultací (tedy v době od 14:00 do 17:00) proběhnou volby Vašich dvou zástupců do Školské rady.

 • Vybírat budete z těchto kandidátů (v abecedním pořadí):

Markéta Janošcová

Radomír Poloch

Leona Tenglerová

Zdenka Slezáková

Martin Šnapka

Veronika Závodná.

 • Hlasovací lístek Vám vydá třídní učitel Vašeho dítěte. V případě, že základní školu navštěvuje více Vašich dětí, hlasovací lístek Vám vydá třídní učitel nejmladšího z nich.
 • Na hlasovacím lístku křížkem označíte nejvýše dva vybrané kandidáty. Lístek s větším počtem vyznačených kandidátů bude označen jako neplatný.
 • Vyplněný hlasovací lístek vhodíte do „urny“ umístěné u hudebny na prvním patře. Bude jasně označena Volby do Školské rady a na daném místě bude v době od 14 do 17 hodin.
 • V 17:00 hlasování končí a za přítomnosti současných členů Školské rady z řad pedagogů spočítáme hlasy.
 • Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stanou členy Školské rady (za zákonné zástupce).
 • Výsledky hlasování se nejpozději v pátek 8. listopadu objeví na webových stránkách školy a nové členy Školské rady oslovím osobně.

 

J. Veličková

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • Zápis do 1. třídy

  Těšíme se na nové spolužáky.

 • Uzavření školy

  mimořádné opatření

 • Zápis nových dětí do MŠ pro rok 2020/2021

  INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ROK 2020: Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/21 se uskuteční v úterý 5. května 2020 od 14.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy. Náležitosti k zápisu: • rodný list dítěte (k nahlédnutí) • průkaz totožnosti zákonného zástupce (k nahlédnutí) • potvrzení od lékaře o povinném očkování • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, viz. formuláře (můžete vyplnit i na místě) Kritéria pro přijetí dětí: - předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8 2020 včetně dosáhnou pátého roku věku - přednostní přijetí čtyřletých a tříletých dětí pocházejících ze spádového obvodu - přijetí dvouletých dětí, které ve školním roce 2020/2021 dovrší věku 3 let Těšíme se, přijďte mezi nás. Bc.Lucie Jantošová

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 15

  DUB
  Jak Pimpilimpi a Pompolompo zachránili zemi

  Divadelní společnost Cestovadélko uvede veselou pohádku s písničkami Jak Pimpilimpi a Pompolompo zachránili Zemi. Tématem představení je problematika nakládání s odpady. Děti se prostřednictvím pohádky a písní seznámí, jak nakládat s nebezpečným odpadem, problematikou recyklování a uvědomí si, jak je potřeba chránit přírodu.

 • 20

  DUB
  Zápis do 1. třídy

  Těšíme se na nové spolužáky.

 • 5

  KVĚ
  Zápis nových dětí do MŠ pro rok 2020/2021

  INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ROK 2020: Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/21 se uskuteční v úterý 5. května 2020 od 14.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy. Náležitosti k zápisu: • rodný list dítěte (k nahlédnutí) • průkaz totožnosti zákonného zástupce (k nahlédnutí) • potvrzení od lékaře o povinném očkování • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, viz. formuláře (můžete vyplnit i na místě) Kritéria pro přijetí dětí: - předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8 2020 včetně dosáhnou pátého roku věku - přednostní přijetí čtyřletých a tříletých dětí pocházejících ze spádového obvodu - přijetí dvouletých dětí, které ve školním roce 2020/2021 dovrší věku 3 let Těšíme se, přijďte mezi nás. Bc.Lucie Jantošová

KONTAKTUJTE NÁS