KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Zápis do 1. třídy

20. 4. 2020 8:00 základní škola

Zápis do 1. třídy

Letošní zápis do první třídy bude bez přítomností dětí ve škole (nařízení) a v nejlepším případě i bez přítomnosti zákonného zástupce (doporučení).

Dokumenty si můžete připravit doma. Důležité je, že každý dokument musí být opatřen originálem Vašeho podpisu (nemůžete tedy naskenovat a zaslat emailem). Vaše možnosti jsou:

     1.   vyplněné dokumenty vhodit do schránky u hlavního vchodu do budovy základní školy (tuto možnost preferujeme)
     2.   vyplněné dokumenty zaslat poštou na adresu školy: 
                  Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace
                  Mgr. Jana Veličková
                  Ostravice 300
                  739 14 Ostravice
     3.   vyplněné dokumenty odevzdat přímo ve škole v kanceláři paní účetní 
                  pondělí 20. dubna 2020 v době od 8:00 do 12:00
                  úterý 21. dubna 2020 v době od 8:00 do 12:00
                  středa 22. dubna 2020 v době od 10:00 do 15:00
                  čtvrtek 23. dubna 2020 v době od 10:00 do 15:00
                  pátek 24. dubna 2020 v době od 8:00 do 12:00
     4.   vyplněné dokumenty podepsat certifikovaným elektronickým podpisem a zaslat emailem
     5.   vyplněné dokumenty zaslat datovou schránkou

Jak jste poznali výše, zápis bude probíhat od pondělí 20. 4. 2020 do pátku 24. 4. 2020, v tuto dobu musí být žádost zaevidována.

V případě, že chcete dítě zapsat, odevzdáváte: 
     1.   Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání     docx    pdf
     2.   Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku      pdf
     3.   Přihláška ke stravování (pokud dítě bude chodit na obědy)      docx    pdf

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, odevzdáváte:
     1.   Žádost o odklad povinné školní docházky      docx    pdf
     2.   Doporučení školského poradenského zařízení (možno dodat do měsíce)
     3.   Doporučení odborného lékaře případně klinického psychologa (možno dodat do měsíce)

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • Zápis do 1. třídy

  Těšíme se na nové spolužáky.

 • Uzavření školy

  mimořádné opatření

 • Zápis nových dětí do MŠ pro rok 2020/2021

  INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ROK 2020: Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/21 se uskuteční v úterý 5. května 2020 od 14.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy. Náležitosti k zápisu: • rodný list dítěte (k nahlédnutí) • průkaz totožnosti zákonného zástupce (k nahlédnutí) • potvrzení od lékaře o povinném očkování • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, viz. formuláře (můžete vyplnit i na místě) Kritéria pro přijetí dětí: - předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8 2020 včetně dosáhnou pátého roku věku - přednostní přijetí čtyřletých a tříletých dětí pocházejících ze spádového obvodu - přijetí dvouletých dětí, které ve školním roce 2020/2021 dovrší věku 3 let Těšíme se, přijďte mezi nás. Bc.Lucie Jantošová

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 15

  DUB
  Jak Pimpilimpi a Pompolompo zachránili zemi

  Divadelní společnost Cestovadélko uvede veselou pohádku s písničkami Jak Pimpilimpi a Pompolompo zachránili Zemi. Tématem představení je problematika nakládání s odpady. Děti se prostřednictvím pohádky a písní seznámí, jak nakládat s nebezpečným odpadem, problematikou recyklování a uvědomí si, jak je potřeba chránit přírodu.

 • 20

  DUB
  Zápis do 1. třídy

  Těšíme se na nové spolužáky.

 • 5

  KVĚ
  Zápis nových dětí do MŠ pro rok 2020/2021

  INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ROK 2020: Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/21 se uskuteční v úterý 5. května 2020 od 14.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy. Náležitosti k zápisu: • rodný list dítěte (k nahlédnutí) • průkaz totožnosti zákonného zástupce (k nahlédnutí) • potvrzení od lékaře o povinném očkování • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, viz. formuláře (můžete vyplnit i na místě) Kritéria pro přijetí dětí: - předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8 2020 včetně dosáhnou pátého roku věku - přednostní přijetí čtyřletých a tříletých dětí pocházejících ze spádového obvodu - přijetí dvouletých dětí, které ve školním roce 2020/2021 dovrší věku 3 let Těšíme se, přijďte mezi nás. Bc.Lucie Jantošová

KONTAKTUJTE NÁS