KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Zápis do 1. třídy

19. 4. 2021 7:55 budova školy

Zápis do 1. třídy

Také letošní zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 bude bez osobní přítomností dětí a zákonného zástupce.

 

Zápis proběhne v týdnu od 19. dubna 2021 do 23. dubna 2021.

Dokumenty si můžete připravit doma. Důležité je, že každý dokument musí být opatřen originálem Vašeho podpisu (nemůžete tedy naskenovat a zaslat emailem). Vaše možnosti jsou:

     1.   vyplněné dokumenty vhodit do schránky u hlavního vchodu do budovy základní školy (tuto možnost preferujeme)
     2.   vyplněné dokumenty zaslat poštou na adresu školy: 
                  Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace
                  Mgr. Jana Veličková
                  Ostravice 300
                  739 14 Ostravice
     3.   vyplněné dokumenty podepsat certifikovaným elektronickým podpisem a zaslat emailem (reditelka@zsostravice.cz)
     4.   vyplněné dokumenty zaslat datovou schránkou (ym4mgc4)
     5.   vyplněné dokumenty můžete donést do školy osobně po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 558682111.

V případě, že chcete dítě zapsat, odevzdáváte: 

  1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání     docx    pdf

  2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku      pdf

  3. Kopii rodného listu dítěte

  4. Přihláška ke stravování (pokud dítě bude chodit na obědy)    docx     pdf

  5. Povolení inkasa (pokud bude dítě chodit na obědy)     docx     pdf

V žádosti uveďte emailovou adresu, na kterou vám bude zasláno jednací číslo, pod kterým bude žádost vedena. Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 27. dubna 2021.

 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, odevzdáváte:
     1.   Žádost o odklad povinné školní docházky      docx    pdf
     2.   Doporučení školského poradenského zařízení 
     3.   Doporučení odborného lékaře případně klinického psychologa 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI