KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Zápis do mateřské školy

3. 5. 2021 6:30 schránka u školy

Zápis do mateřské školy

Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve dnech od 3. – 7. května, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

 

Žádosti lze zaslat:

  1.  datovou schránkou
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen zaslat prostý email)
  3. poštou na adresu školy:

Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace 

Ostravice 300

739 14  Ostravice

  1. vložením do schránky před hlavní budovou základní školy
  2. ve výjimečném případě, po domluvě na osobním předání, tel: 558 682 343

 

Budete potřebovat:

  1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání     docx     pdf
  2. evidenční list (vytiskněte nejlépe oboustranně na jeden list papíru).    pdf
  3. prokázání povinného očkování dítěte - je potřeba to doložit potvrzením od lékaře (druhá strana evidenčního listu)
  4. kopii rodného listu dítěte 

V žádosti uveďte emailovou adresu, na kterou vám bude zasláno jednací číslo, pod kterým bude žádost vedena.

Kritéria pro přijetí dětí:

- dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, ze spádového obvodu tzn. dítě, které dosáhne 5. roku (do 31. 8. 2021)

- dítě ze spádového obvodu, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší

- dítě ze spádového obvodu, které před zahájením školního roku (do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší

- ostatní děti z nespádového obvodu v pořadí od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity školy

 

Po odchodu předškoláků budeme pravděpodobně moci přijmout 23 dětí. 

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšen nejpozději dne 28. 5. 2021.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI