KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Zápis do mateřské školy

15. 5. 2018

Zápis do mateřské školy

Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/19  se uskuteční v úterý 15.5.2018 od 14.00  do 17.00 hodin v budově mateřské školy.

Náležitosti k zápisu:

 • rodný list dítěte
 • doklad o povinném očkování

Kritéria pro přijetí dětí:

 • povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září
 • přednostní přijetí tříletých dětí pocházejících ze spádového obvodu
 • očkování dítěte jako zákonná podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších pěti let

V letošním školním roce 2017/18 má mateřská škola tři třídy o celkovém počtu 82 dětí. Celková kapacita školy 84 dětí skýtá dostatek volných míst pro přijetí nových kamarádů. Ve věkově smíšených třídách a třídě předškoláků mají děti přirozené podmínky pro rozvíjení celé osobnosti, sociálního cítění a poznání.   

V průběhu roku děti navštěvují kulturní zařízení, tématicky zaměřené dílny s rodiči, exkurzní výlety, keramický kroužek, atleťáček, kroužek vědy a sportovní kroužek. Pro předškoláky probíhá výuka anglického jazyka a předplavecká příprava. Zvláštní pozornost je věnována logopedické prevenci.

                                                              Těšíme se na nové děti,  přijďte mezi nás!

                                                                                                         Věra Závodná

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • Zápis do MŠ

  Zápis proběhne v budově mateřské školy od 14:00-17:00 hod. Podrobnosti na webových stránkách ZŠ.

 • Valentýnský discoples

  Valevtýnský discoples pro náctileté.

 • Karneval

  Karneval školní družiny.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 25

  ÚN
  Školní zralost

  Beseda pro rodiče dětí se speciálním pedagogem Mgr. Šárkou Sohrovou na téma školní zralost a připravenost předškoláků.

 • 28

  ÚN
  Karneval

  Karneval s divadelním souborem Nahodile. Děti čeká promenáda v maskách, hry a soutěže, diskotéka a spoustu zábavy a dobré nálady.

 • 1

  BŘE
  Karneval

  Karneval školní družiny.

KONTAKTUJTE NÁS