KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Zápis do MŠ

6. 5. 2019 14:00 MŠ Ostravice

Zápis do MŠ

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ROK 2019:

Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/20  se uskuteční v pondělí 6. května 2019 od 14.00  do 17.00 hodin v budově mateřské školy.

 

Náležitosti k zápisu:

 • rodný list dítěte

 • doklad o povinném očkování

  Kritéria pro přijetí dětí:

  - povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září

  - přednostní přijetí tříletých dětí pocházejících ze spádového obvodu

  - očkování dítěte jako zákonná podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí mladších pěti let

   

              V letošním školním roce 2018/19 má mateřská škola tři třídy o celkovém počtu 81dětí. Celková kapacita školy 84 dětí skýtá dostatek volných míst pro přijetí nových kamarádů. Ve věkově smíšených třídách a třídě předškoláků mají děti přirozené podmínky pro rozvíjení celé osobnosti, sociálního cítění a poznání.   

  V průběhu roku děti navštěvují kulturní zařízení, tématicky zaměřené dílny s rodiči, exkurzní výlety, keramický kroužek, atleťáček, kroužek vědy a sportovní kroužek. Pro předškoláky probíhá výuka anglického jazyka a předplavecká příprava. Zvláštní pozornost je věnována logopedické prevenci.

  Těšíme se na nové děti,  přijďte mezi nás!

  Věra Závodná

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS