KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Zápis nových dětí do MŠ pro rok 2020/2021

4. 5. 2020 8:00 MŠ Ostravice

Zápis nových dětí do MŠ pro rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k zápisům do MŠ. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a nejlépe i bez přítomnosti zákonných zástupců. 
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu od 4. května 2020 do 15. května 2020.

A)vyplněné dokumenty vhodit do schránky u hlavního vchodu školy (preferujeme)

B)poštou, na adresu školy-  ZŠ a MŠ Ostravice, příspěvková organizace, Mgr. Jana Veličková, Ostravice 300, 739 14 (upřednostňujeme)

C) e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) reditelka@zs-ostravice.cz

D)do datové schránky školy 

E)výjimečně osobní podání v MŠ v týdnu od 4. do 7. května, v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin a ve středu 6. května 2020 od 11 do 15 hodin.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

evidenční list dítěte         pdf

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání          docx      pdf

přihláška ke stravování         docx      pdf

DÁLE:  

doložení rodných listů -  jejich kopie

doložení řádného očkování dítěte 
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže),

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX. X. XXXX), se podrobil (a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Příloha: kopie očkovacího průkazu 

Podpis zákonného zástupce 

2. doloží kopii očkovacího průkazu. 

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.
 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšen nejpozději dne 29. května 2020.

 

pro informaci:

kalendář očkování         pdf

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS