KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Aktuálně

31. 3. 2020

Aktuálně

31. 3. 2020 Informace k zápisu do první třídy už máme kompletní, najdete je v sekci Kalendář a rodiče předškoláků v naší MŠ je dostali emailem.

 

28. 3. 2020 MŠMT zveřejnilo zákon, který se dotýká také Vašich dětí – konkrétně částí o přijímacím řízení na střední školy. Zákon najdete na adrese http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym tady vypíši jen to nejdůležitější:

 • Změny se týkají jen žáků, kteří se přihlásili na školu s jednotnými přijímacími zkouškami (tedy maturitních oborů).

 • Přihlášky zůstávají v platnosti.

 • Přijímací zkoušky se budou konat nejdříve 14 dnů po obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole.

 • Koná se ale jen JEDNA přijímací zkouška, a to na škole, která je uvedena na přihlášce jako první.

 • Pokud škola vyhlásila i školní přijímací zkoušky, musí se konat před jednotnými zkouškami.

 • Pokud žák na školu nebude přijat, NENÍ možnost odvolání.

 • Zkracují se některé termíny, např. pro odevzdání zápisového lístku.

 

28. 3. 2020 Zápis do první třídy proběhne v týdnu od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020. Všichni rodiče předškoláků naší MŠ dostanou informace v emailu.

 

25. 3. 2020 Podle informací MŠMT je polovina května pravděpodobným termínem, kdy se obnoví běžná školní výuka. V červnu, po minimálně dvoutýdenním pobytu ve škole, by pak proběhly přijímací zkoušky na střední školu.

Pokud potřebujete ve škole vyřídit něco osobně, můžete přijít v úterý 31. března v době mezi 7. a 8. hodinou.

 

20. 3. 2020 Zápis do první třídy proběhne během dubna bez přítomnosti dětí. Bude určen týden, ve kterém zápis proběhne. Ani zákonní zástupci nemusí jít osobně do školy, stačí, když si stáhnou žádost, tu vytisknou, podepíší a zašlou poštou (nebo vhodí do schránky u vchodu do školy). Musí se jednat o originál podpisu, žádost tedy nesmí být naskenovaná a zaslaná emailem. Emailem můžete zaslat žádost pouze tehdy, když je podepsaná elektronickým podpisem. Poslední možností je zaslání žádosti datovou schránkou. 

Přesný termín a žádost zveřejníme v příštím týdnu.

 

20. 3. 2020 Ošetřovné se bude vyplácet i po zákonem daných 9 dnech, nárok nově mají i rodiče s dětmi do 13 let a OSVČ.

(Jen zatím zůstává starý formulář.)

 

Pokud potřebujete potvrdit Žádost o ošetřovné, napište mi na email reditelka@zs-ostravice.cz (rodiče žáků ZŠ mohou i v Bakalářích). V odpovědi vám zašlu elektronicky podepsaný formulář (žák ZŠ), nebo trochu krkolomněji podepsaný a naskenovaný formulář (dítě MŠ - ty nemáme v elektronickém systému).

Případně si jej můžete vyzvednout osobně ve škole v úterý 24. března mezi 7 a 8 hodinou.

 

V pondělí 16. 3. 2020 začíná žákům online výuka. Materiály a budou zasílat vyučující jednotlivých předmětů v Bakalářích, pro žáky 1. stupně pravděpodobně přes rodiče, pro žáky druhého stupně pravděpodobně přímo jim. Pokud žáci zapomněli svá hesla, mohou kontaktovat své vyučující emailem, ty jsou v kontaktech na těchto stránkách. Rodiče prosíme, aby svým dětem nastavili režim dne.

 

Od 16. března 2020 je uzavřena mateřská škola.

 

Školní jídelna je od 17. března 2020 uzavřena i pro cizí strávníky. 

 

Od pátku 13. března 2020 až do odvolání je uzavřena tělocvična školy.

 

Základní škola je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví od 11. března 2020 uzavřena. 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • Zápis do 1. třídy

  Těšíme se na nové spolužáky.

 • Uzavření školy

  mimořádné opatření

 • Zápis nových dětí do MŠ pro rok 2020/2021

  INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ROK 2020: Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/21 se uskuteční v úterý 5. května 2020 od 14.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy. Náležitosti k zápisu: • rodný list dítěte (k nahlédnutí) • průkaz totožnosti zákonného zástupce (k nahlédnutí) • potvrzení od lékaře o povinném očkování • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, viz. formuláře (můžete vyplnit i na místě) Kritéria pro přijetí dětí: - předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8 2020 včetně dosáhnou pátého roku věku - přednostní přijetí čtyřletých a tříletých dětí pocházejících ze spádového obvodu - přijetí dvouletých dětí, které ve školním roce 2020/2021 dovrší věku 3 let Těšíme se, přijďte mezi nás. Bc.Lucie Jantošová

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 15

  DUB
  Jak Pimpilimpi a Pompolompo zachránili zemi

  Divadelní společnost Cestovadélko uvede veselou pohádku s písničkami Jak Pimpilimpi a Pompolompo zachránili Zemi. Tématem představení je problematika nakládání s odpady. Děti se prostřednictvím pohádky a písní seznámí, jak nakládat s nebezpečným odpadem, problematikou recyklování a uvědomí si, jak je potřeba chránit přírodu.

 • 20

  DUB
  Zápis do 1. třídy

  Těšíme se na nové spolužáky.

 • 5

  KVĚ
  Zápis nových dětí do MŠ pro rok 2020/2021

  INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ROK 2020: Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/21 se uskuteční v úterý 5. května 2020 od 14.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy. Náležitosti k zápisu: • rodný list dítěte (k nahlédnutí) • průkaz totožnosti zákonného zástupce (k nahlédnutí) • potvrzení od lékaře o povinném očkování • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, viz. formuláře (můžete vyplnit i na místě) Kritéria pro přijetí dětí: - předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8 2020 včetně dosáhnou pátého roku věku - přednostní přijetí čtyřletých a tříletých dětí pocházejících ze spádového obvodu - přijetí dvouletých dětí, které ve školním roce 2020/2021 dovrší věku 3 let Těšíme se, přijďte mezi nás. Bc.Lucie Jantošová

KONTAKTUJTE NÁS