KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Aktuálně

22. 9. 2020

Aktuálně

V pátek 25. září 2020 proběhne v naší škole vyučování podle rozvrhu hodin.

Ředitelské volno je dlouhodobě plánováno na pondělí 26. října a úterý 27. října 2020, kdy společně s podzimními prázdninami budou mít žáci celý týden volno. V základní škole v té době proběhne oprava odpadů školní kuchyně a ve školce se bude rekonstruovat jedna ze šaten.

Dalším dnem ředitelského volna bude pondělí 16. 11. 2020, kdy se pedagogičtí pracovníci účastní celodenního školení.

Vážení rodiče,

od zítřka, tedy od pátku 18. září 2020, musí mít žáci druhého stupně roušku na ústech po celou dobu pobytu v budově školy, tedy i ve třídě. Sundat si ji mohou pouze při konzumaci jídla a nápojů, při hodinách tělesné výchovy a případně při zpěvu v hodinách hudební výchovy. 

Pro žáky prvního stupně zůstává v platnosti, že si ve třídě mohou roušku sundat.

V případě, že si žák roušku zapomene, zakoupí si jednorázovou roušku u dozorujícího učitele (její cena bude 10 Kč).

Všichni žáci si budou dezinfikovat ruce ihned po příchodu do budovy a pak vždy při příchodu do jakékoliv místnosti.

Do školy budou mít přístup pouze žáci a zaměstnanci školy. Vstup jakékoliv jiné osoby (tedy i rodičů a dalších rodinných příslušníků žáka) bude výjimečný a vždy podmíněný souhlasem ředitelství školy.

Naším cílem je udržet výuku ve škole co nejdéle, proto Vás prosím o maximální vstřícnost a spolupráci.

Děkuji a přeji hezký den.

J. Veličková

 

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září, v 7:55.

 

Tentokrát se nesejdeme společně v tělocvičně, ale Vaše děti zahájí nový školní rok se svými spolužáky a třídním učitelem ve třídě. 

 

První den budou žáci ve škole maximálně do 9:30, ve středu, čtvrtek a v pátek budou třídy prvního stupně končit čtvrtou vyučovací hodinou a třídy druhého stupně budou končit pátou vyučovací hodinou. Od pondělí 7. září už budeme pracovat plně podle rozvrhu hodin.

 

Své děti doprovoďte prosím pouze ke škole. Do školy se svými dětmi budou moci vstoupit pouze rodiče prvňáčků (a to s nasazenou rouškou). Děti roušku mít nemusí.

 

Školní družina bude fungovat od středy 2. září. 

 

Ve školní jídelně máme velké personální problémy, které se snažíme co nejlépe a co nejrychleji vyřešit. Zatím přicházejí v úvahu dvě možnosti:

 1. Spojí se školní jídelny základní a mateřské školy a budeme vařit pouze pro děti mateřské školy a pro děti prvního stupně.
 2. Do základní školy budeme obědy dovážet a v jídelně pouze vydávat. V tomto případě by obědy byly zajištěny pro všechny přihlášené. 


Konečné řešení situace Vám určitě oznámím.

V případě, že třeba znáte paní kuchařku, která hledá pracovní místo, dejte prosím vědět.

 

16. 6. 2020 konec školního roku:

Nejpozději v pondělí 22. června 2020 bude uzavřena klasifikace za 2. pololetí. 

V tomto týdnu (22. 6. 2020 – 26. 6. 2020) ještě proběhnou vzdělávací aktivity 1. i 2. stupně ve škole za stejných podmínek jako doposud. V pondělí 29. 6. 2020 a v úterý 30. 6. 2020 už žádné vzdělávací aktivity nebudou (nebude ani oběd).

Předání vysvědčení může proběhnout v různých časech, přečtěte si prosím nabízené možnosti a vyberte si tu, která Vám vyhovuje. Vybranou možnost nemusíte oznamovat, jen prosím dodržte vybraný čas.

Žáci 1. stupně:

 • Žáci 1. stupně, kteří chodí do školy, si mohou převzít vysvědčení už v pátek 26. 6. 2020 v dopoledním bloku.

 • Žáci 1. stupně, kteří nechodí do školy, si mohou vyzvednout vysvědčení v pátek 26. 6. 2020 v době od 13:30 do 14:30 u svého třídního učitele.

 • V pondělí 29. června 2020 v 8:00 mohou do školy (do své třídy) přijít všichni žáci 1. stupně. Setkají se se svými spolužáky, se svým třídním učitelem a převezmou si vysvědčení přece jen ve slavnostnější atmosféře. V tomto případě musí žáci, kteří doposud do školy nechodili, dle nařízení ministerstva zdravotnictví odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.   doc   pdf

Žáci 2. stupně:

 • Žáci 2. stupně si mohou vysvědčení vyzvednout individuálně u svého třídního učitele v pátek 26. 6. 2020 v době od 8:00 do 10:00.

nebo

 • žáci 2. stupně mohou přijít do školy (do své třídy) v pondělí 29. června v 8:00. Setkají se se svými spolužáky, se svým třídním učitelem a převezmou si vysvědčení přece jen ve slavnostnější atmosféře. V tomto případě musí žáci, kteří doposud do školy nechodili, dle nařízení ministerstva zdravotnictví odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.   doc   pdf

 

29. 5. 2020 přítomnost žáků 2. stupně ve škole:

Od 8. 6. 2020 bude žákům 6., 7. a 8. ročníku za splnění hygienických podmínek umožněna osobní přítomnost ve škole.

Přítomnost žáků není povinná, nebude se jednat o klasickou výuku, ale o třídnické hodiny a konzultace z matematiky nebo českého jazyka (z organizačních a personálních důvodů je možné, že konzultace povede jiný učitel než ten, který daný předmět ve třídě vyučuje). U přihlášeného žáka se jeho docházka eviduje a v případě jeho nepřítomnosti bude vyžadována omluvenka.

(V případě, že Vaše dítě do školy nepůjde, může si ve čtvrtek 4. 6. 2020 v době od 8:30 do 10:45 přijít do školy pro své věci.)

 

Podmínkou přítomnosti žáka ve škole je:

 • Jeho přihlášení do půlnoci úterý 2. 6. 2020, a to odpovědí na tento email. (V ideálním případě napište i tehdy, pokud o docházku do školy zájem nemáte.)
 • Žák v den prvního příchodu do školy musí donést vyplněné a potvrzené Čestné prohlášení. U žáka, který splňuje jakýkoliv rizikový faktor, případně s ním ve společné domácnosti žije osoba s rizikovým faktorem, přítomnost ve škole zvažte.
 • Žáci musí dodržovat nastavená hygienická pravidla, v případě jejich porušení budou ze skupiny vyloučeni.
 • Každý žák musí mít u sebe dvě roušky. Jednu má na ústech při vstupu do školy, druhou má u sebe v sáčku.

 

Průběh přítomnosti žáka ve škole:

 • Budou vytvořeny maximálně 15členné skupiny. V případě velkého převisu přihlášek je možné, že by byly vytvořeny dvě skupiny v jedné třídě. Potom by ale jednu ze skupin vedl někdo jiný než třídní učitel a měnily by se i časy pobytu ve škole. Proto Vás prosím o dodržení termínu přihlášení 2. 6. 2020, abychom ve středu 3. 6. 2020 mohli určit složení skupin.
 • Žáci přicházejí ke škole postupně (7:40, 7:50, 8:00) a čekají u hlavního vchodu, kde je převezme třídní učitel. Třídní učitel vždy zkontroluje, zda mají žáci roušky, a první den vybere Čestná prohlášení. Navíc může změřit teplotu žáků bezkontaktním teploměrem. 
 • Roušku mohou žáci sundat pouze ve třídě na svém místě na pokyn učitele. Ve všech ostatních případech musí mít roušku nasazenou.
 • 6. ročník vstupuje do školy v 7:40 a školu opouští v 10:35, vždy v pondělí, tedy 8. 6., 15. 6. a 22. 6. 2020.
 • 7. ročník vstupuje do školy v 7:50 a školu opouští v 10:45, vždy ve středu, tedy 10. 6., 17. 6. a 24. 6. 2020 (v úterý 9. 6. mají někteří žáci přijímací zkoušku).
 • 8. ročník vstupuje do školy v 8:00 a školu opouští v 10:55, vždy v úterý, tedy 9. 6., 16. 6. a 23. 6. 2020.

O vydání vysvědčení Vás budu informovat až v druhé polovině června.

 

5. 5. 2020 přítomnost žáků 1. stupně ve škole:

Od 25. 5. 2020 bude žákům 1. stupně za splnění předepsaných hygienických podmínek umožněna osobní přítomnost ve škole. 

Přítomnost ve škole není povinná a učivo, kterému se žáci budou věnovat, bude stejné jako práce zadaná v distanční výuce. 

Pobyt ve škole bude pro 1., 2., 3. a 4. třídu ve dvou blocích, dopolední blok s paní učitelkou třídní a odpolední blok buď s paní vychovatelkou, nebo s paní asistentkou. 

Pobyt ve škole pro 5. třídu bude pouze v dopoledním bloku s paní učitelkou třídní.

Průběh dne:

Aby se nepotkali žáci různých skupin, bude pro každou skupinu den probíhat v jiných časech, čtěte svou třídu  a ráno prosím určené časy dodržujte.

1. třída

Žáci mají na ústech roušku, čekají před školou, kde si je v 7:45 vyzvedne paní učitelka Pavlánová. Podle jejích pokynů se žáci v šatně přezují a převléknou a přesunou do třídy. Ve třídě si každý umyje ruce, případně použije dezinfekci a odchází na své místo. Teprve poté si může sundat roušku. Roušku si nasazuje vždy, když opouští třídu, případně i ve třídě při skupinové práci. 

Dopolední blok končí v 11:00, paní učitelka odvádí děti do jídelny. Protože jsou mimo třídu, mají všichni na ústech roušku. V jídelně si umyjí ruce, případně použijí dezinfekci a s tácem s jídlem usedají na místo. Teprve v tomto okamžiku si sundávají roušku.

Na odpolední blok je odvádí paní vychovatelka Karláková. Zaměstnání v odpoledním bloku je podobné zaměstnání ve školní družině a odpolední blok končí nejpozději v 16:00.

V obou blocích určitě děti půjdou i ven, ale pouze v areálu školy.

 

2. třída

Žáci mají na ústech roušku, čekají před školou, kde si je v 7:55 vyzvedne paní učitelka Lepková. Podle jejích pokynů se žáci v šatně přezují a převléknou a přesunou do třídy. Ve třídě si každý umyje ruce, případně použije dezinfekci a odchází na své místo. Teprve poté si může sundat roušku. Roušku si nasazuje vždy, když opouští třídu, případně i ve třídě při skupinové práci.  

Dopolední blok končí v 11:30, paní učitelka odvádí děti do jídelny. Protože jsou mimo třídu, mají všichni na ústech roušku. V jídelně si umyjí ruce, případně použijí dezinfekci a s tácem s jídlem usedají na místo. Teprve v tomto okamžiku si sundávají roušku.

Na odpolední blok je odvádí paní vychovatelka Laníková. Zaměstnání v odpoledním bloku je podobné zaměstnání ve školní družině a odpolední blok končí nejpozději v 16:00.

V obou blocích určitě děti půjdou i ven, ale pouze v areálu školy.

 

3. třída

Žáci mají na ústech roušku, čekají před školou, kde si je v 8:05 vyzvedne paní učitelka Peřinová. Podle jejích pokynů se žáci v šatně přezují a převléknou a přesunou do třídy. Ve třídě si každý umyje ruce, případně použije dezinfekci a odchází na své místo. Teprve poté si může sundat roušku. Roušku si nasazuje vždy, když opouští třídu, případně i ve třídě při skupinové práci.  

Dopolední blok končí v 12:00, paní učitelka odvádí děti do jídelny. Protože jsou mimo třídu, mají všichni na ústech roušku. V jídelně si umyjí ruce, případně použijí dezinfekci a s tácem s jídlem usedají na místo. Teprve v tomto okamžiku si sundávají roušku.

Na odpolední blok je odvádí paní asistentka Boháčová (Po, Út), nebo paní vychovatelka Hrdinová (St, Čt, Pá). Zaměstnání v odpoledním bloku je podobné zaměstnání ve školní družině a odpolední blok končí nejpozději v 16:00.

V obou blocích určitě děti půjdou i ven, ale pouze v areálu školy.

 

4. třída

Žáci mají na ústech roušku, čekají před školou, kde si je v 8:15 vyzvedne paní učitelka Šebestová. Podle jejích pokynů se žáci v šatně přezují a převléknou a přesunou do třídy. Ve třídě si každý umyje ruce, případně použije dezinfekci a odchází na své místo. Teprve poté si může sundat roušku. Roušku si nasazuje vždy, když opouští třídu, případně i ve třídě při skupinové práci. Jednou za čtrnáct dní povede dopolední blok paní učitelka Skotnicová.

Dopolední blok končí v 12:30, paní učitelka odvádí děti do jídelny. Protože jsou mimo třídu, mají všichni na ústech roušku. V jídelně si umyjí ruce, případně použijí dezinfekci a s tácem s jídlem usedají na místo. Teprve v tomto okamžiku si sundávají roušku.

Na odpolední blok je odvádí paní asistentka Kubicová (Po, Út, St, Čt), nebo paní učitelka Muchová (Pá). Zaměstnání v odpoledním bloku je podobné zaměstnání ve školní družině a odpolední blok končí nejpozději v 16:00.

V obou blocích určitě děti půjdou i ven, ale pouze v areálu školy.

 

5. třída

Žáci mají na ústech roušku, čekají před školou, kde si je v 8:25 vyzvedne paní učitelka Tkáčová. Podle jejích pokynů se žáci v šatně přezují a převléknou a přesunou do třídy. Ve třídě si každý umyje ruce, případně použije dezinfekci a odchází na své místo. Teprve poté si může sundat roušku. Roušku si nasazuje vždy, když opouští třídu, případně i ve třídě při skupinové práci. Jednou za čtrnáct dní povede dopolední skupinu paní učitelka Ondrášková.

Dopolední blok končí v 13:00, paní učitelka odvádí děti do jídelny. Protože jsou mimo třídu, mají všichni na ústech roušku. V jídelně si umyjí ruce, případně použijí dezinfekci a s tácem s jídlem usedají na místo. Teprve v tomto okamžiku si sundávají roušku.

Obědem jejich pobyt ve škole končí.

 

Žáci musí dodržovat nastavená hygienická pravidla, v případě jejich opakovaném porušení budou ze skupiny vyloučeni.

Cizí dospělá osoba nesmí do školy vstoupit, dítě ráno můžete pouze doprovodit, odpoledne čekáte u vchodu, až dítě přijde.

Každý žák musí mít u sebe dvě roušky. Jednu má na ústech, když přichází, druhou má u sebe v sáčku.

Pokud chcete, aby Vaše dítě od 25. 5. 2020 chodilo do školy, pak:

Nejpozději do půlnoci neděle 17. 5. 2020 své dítě přihlaste. (V ideálním případě napište i tehdy, pokud o docházku do školy zájem nemáte.) 

V přihlášce uveďte, zda dítě přihlašujete na

 1. dopolední blok
 2. dopolední blok a oběd
 3. dopolední blok, oběd a část odpoledního bloku do …
 4. dopolední blok, oběd a celý odpolední blok.

Žák s sebou v pondělí 25. května musí do školy donést vyplněné a potvrzené Čestné prohlášení, které zasílám v příloze. Do školy nesmí žák, který splňuje jakýkoliv rizikový faktor, případně s ním ve společné domácnosti žije osoba s rizikovým faktorem.

 

5. 5. 2020 přítomnost žáků 9. ročníku ve výuce:

Od 11. května 2020 bude žákům devátého ročníku za splnění předepsaných hygienických podmínek umožněna osobní přítomnost ve škole, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Výuka začne v úterý 12. 5. 2020, kdy od 7:55 do 10:00 budou mít přípravu z českého jazyka a ve středu 13. 5. 2020, kdy ve stejnou dobu, tedy od 7:55 do 10:00, budou mít přípravu z matematiky. Tohle se bude opakovat v pravidelných týdenních intervalech až do přijímacích zkoušek. Výuka z ostatních předmětů zůstává stejná jako doposud.

Tato výuka není pro žáky povinná a je podmíněna přihlášením žáka zákonným zástupcem do 7. května 24:00.

Žák s sebou v úterý 12. května musí do školy donést vyplněné a potvrzené Čestné prohlášení, které zasílám v příloze. Do školy nesmí žák, který splňuje jakýkoliv rizikový faktor, případně s ním ve společné domácnosti žije osoba s rizikovým faktorem.

Ke škole přichází žák s rouškou na tváři a čeká na vyučujícího před školou, druhou roušku má u sebe schovanou v sáčku. Dále se bude pohybovat podle pokynů vyučujícího. Ve třídě si po umytí a dezinfekci rukou může na výuku roušku sundat.

 

5. 5. 2020 Klasifikace na vysvědčení za druhé pololetí:

Známky budou ze všech předmětů a podle pokynů ministerstva školství se bude vycházet především ze známek získaných na začátku druhého pololetí, tedy od 1. února do 10. března. Dalším kritériem může být práce žáka v distančním vyučování, případně práce žáka ve škole (1. stupeň od 25. 5. 2020).

Pokud vyučující ani tak nezíská dostatek podkladů, žák dostane známku stejnou jako v prvním pololetí.

Pokud se Vašim dětem v distančním vyučování moc nedaří, tak nezoufejte, známka ve druhém pololetí se bude zhoršovat jen výjimečně.

 

15. 4. 2020 Jak bude vypadat výuka po včerejším jednání vlády:

1. stupeň

Možný nástup žáků od 25. května.

Pouze skupiny do 15 osob (složení skupiny se nesmí měnit). Pravděpodobně budeme zjišťovat Váš zájem, ale prosím až na začátku května, je měsíc čas na to, aby ministerstvo ještě něco změnilo, či konkretizovalo. Navíc se nikde neobjevila informace, jak to bude s ošetřovným.

Školní družina fungovat nebude.

V návrhu vůbec nebyla řeč o školní jídelně.

2. stupeň

Možný nástup žáků až v červnu.

Skupinky by měly být menší a nešlo by o vyučování, ale o občasné konzultace a třídnické hodiny.

U přijímacích zkoušek došlo ke změně, už se píše jen o možnosti realizace jednotných přijímacích zkoušek, takže uvidíme.

Zatím zůstáváme v režimu distančního vzdělávání. Jak bude vypadat přítomnost Vašich dětí ve škole Vám konkrétně rozepíši až na začátku května.

 

31. 3. 2020 Informace k zápisu do první třídy už máme kompletní, najdete je v sekci Kalendář a rodiče předškoláků v naší MŠ je dostali emailem.

 

28. 3. 2020 MŠMT zveřejnilo zákon, který se dotýká také Vašich dětí – konkrétně částí o přijímacím řízení na střední školy. Zákon najdete na adrese http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym tady vypíši jen to nejdůležitější:

 • Změny se týkají jen žáků, kteří se přihlásili na školu s jednotnými přijímacími zkouškami (tedy maturitních oborů).

 • Přihlášky zůstávají v platnosti.

 • Přijímací zkoušky se budou konat nejdříve 14 dnů po obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole.

 • Koná se ale jen JEDNA přijímací zkouška, a to na škole, která je uvedena na přihlášce jako první.

 • Pokud škola vyhlásila i školní přijímací zkoušky, musí se konat před jednotnými zkouškami.

 • Pokud žák na školu nebude přijat, NENÍ možnost odvolání.

 • Zkracují se některé termíny, např. pro odevzdání zápisového lístku.

 

28. 3. 2020 Zápis do první třídy proběhne v týdnu od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020. Všichni rodiče předškoláků naší MŠ dostanou informace v emailu.

 

25. 3. 2020 Podle informací MŠMT je polovina května pravděpodobným termínem, kdy se obnoví běžná školní výuka. V červnu, po minimálně dvoutýdenním pobytu ve škole, by pak proběhly přijímací zkoušky na střední školu.

Pokud potřebujete ve škole vyřídit něco osobně, můžete přijít v úterý 31. března v době mezi 7. a 8. hodinou.

 

20. 3. 2020 Zápis do první třídy proběhne během dubna bez přítomnosti dětí. Bude určen týden, ve kterém zápis proběhne. Ani zákonní zástupci nemusí jít osobně do školy, stačí, když si stáhnou žádost, tu vytisknou, podepíší a zašlou poštou (nebo vhodí do schránky u vchodu do školy). Musí se jednat o originál podpisu, žádost tedy nesmí být naskenovaná a zaslaná emailem. Emailem můžete zaslat žádost pouze tehdy, když je podepsaná elektronickým podpisem. Poslední možností je zaslání žádosti datovou schránkou. 

Přesný termín a žádost zveřejníme v příštím týdnu.

 

20. 3. 2020 Ošetřovné se bude vyplácet i po zákonem daných 9 dnech, nárok nově mají i rodiče s dětmi do 13 let a OSVČ.

(Jen zatím zůstává starý formulář.)

 

Pokud potřebujete potvrdit Žádost o ošetřovné, napište mi na email reditelka@zs-ostravice.cz (rodiče žáků ZŠ mohou i v Bakalářích). V odpovědi vám zašlu elektronicky podepsaný formulář (žák ZŠ), nebo trochu krkolomněji podepsaný a naskenovaný formulář (dítě MŠ - ty nemáme v elektronickém systému).

Případně si jej můžete vyzvednout osobně ve škole v úterý 24. března mezi 7 a 8 hodinou.

 

V pondělí 16. 3. 2020 začíná žákům online výuka. Materiály a budou zasílat vyučující jednotlivých předmětů v Bakalářích, pro žáky 1. stupně pravděpodobně přes rodiče, pro žáky druhého stupně pravděpodobně přímo jim. Pokud žáci zapomněli svá hesla, mohou kontaktovat své vyučující emailem, ty jsou v kontaktech na těchto stránkách. Rodiče prosíme, aby svým dětem nastavili režim dne.

 

Od 16. března 2020 je uzavřena mateřská škola.

 

Školní jídelna je od 17. března 2020 uzavřena i pro cizí strávníky. 

 

Od pátku 13. března 2020 až do odvolání je uzavřena tělocvična školy.

 

Základní škola je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví od 11. března 2020 uzavřena. 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • Sférické kino

  Kolik toho víme o fotosyntéze, oběhu kyslíku a struktuře stromů od kořenů až po listy? Jak stromy získávají energii ze slunce? Proč rostou? Jak to, že se voda z kořenů dostává v rozporu se zákony gravitace do listů? Zvídavá a milá beruška Dolores a svatojánský brouček Michael najdou odpovědi na všechny tyto otázky ve své škole pro broučky. Spolu s nimi budou diváci cestovat zázračným světem přírody a odhalí největší tajemství stromů!

 • Pejsek s kočičkou jdou do školy

  Do školky k nám přijede divadlo a představí nám pohádku pejsek s kočičkou jdou do školy

 • Výuka v pátek 25. září

  vyučování pátek 25. září 2020

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

KONTAKTUJTE NÁS