KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Multifunkční učebna

22. 9. 2020

Multifunkční učebna

Projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013113 s názvem Vybudování multifunkční učebny na ZŠ Ostravice

Během hlavních prázdnin v roce 2020 byla ve škola vybudována nová multufunkční učebna. V učebně je nová podlaha, nový nábytek, interaktivní tabule, pracovní soupravy pro výuku přírodovědných předmětů, nové notebooky, software a sluchátka pro výuku jazyků a mnoho dalšího.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI