KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Mateřská škola

13. 10. 2021

Mateřská škola

ODKAZ NA JÍDELNÍČEK:

e-Strava - Jídelníček (ulrichsw.cz)

 

INFORMACE:

Ve středu 1. září 2021  se opět otevřou dveře naší mateřské školy a zahájíme tak nový školní rok 2021- 2022.

I nadále trvá hygienické opatření nošení respirátorů pro rodiče a rodinné příslušníky ve vnitřních prostorech MŠ, řídíme se pokyny ministerstva zdravotnictví a školství.

Informativní schůzka se koná 2. 9. 2021 v 15:30h na třídě Hvězdičky(nahoře)

Seznamy dětí najdete na dvěřích MŠ.

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

6:00- 6:30 spojování tříd na třídě Slunička(dole)

16:00- 16:30 spojování všech tříd na třídě Sluníčka(dole)

6:30-16:00 provoz třídy BROUČCI

6:30-16:00 provoz třídy HVĚZDIČKY

6:00-16:30 provoz třídy SLUNÍČKA

- provoz MŠ je v pracovních dnech od 6:00 do 16:30 hod

- ranní příchod dětí je stanoven do 8:00 z důvodu ranních svačinek

- doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena od 11:30 h do 12:00 h

- po odpočinku si rodiče své děti vyzvedávají od 14:00 h do 16.30 h

Zákonní zástupci nevstupují do tříd během stravování dětí. Dítě odchází až po jídle.

Úplata školného je stanovena na 300,- Kč měsíčně.  Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky jsou od úplaty školného ze zákona osvobozeni, tudíž neplatí žádné školné. Pro děti pětileté s povinnou předškolní docházkou  a děti odkladové je stanovena minimální doba vzdělávání od 8.00 do 12.00 hodin

Hotovostní platba pro 1. pololetí:

21.9.2021

20.10.2021

23.11.2021

16.12.2021

 Seznam věcí do školky:

–         pyžamko  (vhodné dle ročního období)

–         oblečení vhodné k pobytu venku (tepláky, tričko, mikina – s přihlédnutím k ročnímu období)

–         oblečení vhodné pro pobyt ve třídě (volné, pohodlné tričko, tepláčky, (u menších dětí, jsou vhodné legíny), papuče – s pevnou patou

–         holínky a pláštěnku (v případě nepříznivého počasí)

Všechny věci prosíme podepsat, aby se zamezilo případné ztrátě.

Do MŠ nepatří

- vlastní hračky, nebezpečné ozdoby, drobné předměty, žvýkačky, léky, rtěnky, krémy

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!!

 

Prázdninový provoz:

Prázdninový  provoz bude na třídě Broučci, přihlášeným dětem přeneste potřebné věci a vykliďte šatny.

Focení, společná fotka - 17.6. v dopoledních hodinách - 50,- zaplatit na svých třídách.

 

Informace:

Od 17. 5. 2021 provoz mateřské školy od 6:00 - 16:30

Informace:

19. 5. 2021 je v  mateřské škole z důvodu odstavení elektřiny přerušen provoz, obědy mají děti automaticky odhlášené

Prázdninový provoz:

prázdninový provoz se uskuteční: 1. 7. - 16.7. a 16. 8. - 31. 8.

K prázdninovému provozu zákonný zástupce přihlásí své dítě písemnou přihláškou v termínu od 24. 5. - 28. 5., kde přesně stanoví termín docházky.

Přihlášku je nutno odevzdat do 28. 5. 2021

MŠ se uzavírá od 19. 7. - 13. 8. a v tomto období nebude mš zajišťovat náhradní provoz v jiné mateřské škole.

Úplatu za předškolní vzdělávání zaplatí rodiče přihlášených dětí k 1. 7. 2021 částkou 300,-.

 

Informace:

Dne 10. 5. 2021 se otevírá mateřská škola i pro mladší děti. Provoz dětí bude již na svých třídách, bez testování a děti nemusí mít roušku, je dobré, kdyby měly děti jednu roušku v batůžku, kdybychom chtěli jít na procházku. Pokud vaše dítě nenastoupí, odhlaste jim obědy.

 Provoz bude od 6:30 – 16:00.

Nadále platí dodržování hygienických pravidel, vstup pro rodiče v respirátoru, děti budou přijímány pouze zcela zdravé. Prosíme také, zdržujte se v prostorem mš po dobu nezbytně nutnou.

Děkujeme a budeme se na Vás všechny těšit.

S přáním hezkého dne

 Bc. Jantošová Lucie

 

 

INFORMACE:

Dle vládních nařízení bude od 12.4. provoz mateřské školy obnoven pro děti předškolní třídy Boučci a děti rodičů IZS a vybraných profesí. Všichni rodiče mají informace v emailu.

JARNÍ PRÁZDNINY:

Provoz všech přihlášených dětí na jarní prázdniny bude na třídě Hvězdičky, prosíme rodiče, přeneste dětem papuče. Provozní doba 6:30 - 16:00.

Po prodloužení nouzového stavu v ČR a zachování bezpečnějšího provozu mateřské školy, je nadále otevřeno od 6:30 - 16:00, o změně provozní doby Vás budeme informovat (dle situace covid).

Informace pro rodiče

Dne 19. 1. 2021 v obci Ostravici nepoteče voda, v MŠ odstávka cca od 8:00 – 10:00, oběd se nestihne uvařit, z tohoto důvodu mají děti celý den studenou stravu.

V prvním týdnu v lednu 2021 bude provozní doba v mateřské škole

od 6:30 - 16:00, dále se uvidí podle epidemiologické situaci.

Informace pro nový školní rok 2020/2021

OZNÁMENÍ:

oznamujeme Vám uzavření mateřské školy v období vánočních prázdnin v trvání od středy 23.12.2020 do pátku 1.1.2021 včetně. Provoz mateřské školy bude od pondělí 4.1.2021

 

INFORMACE:

Od 26. 10. – 30. 10. 2020

je mateřská škola

UZAVŘENA

z organizačních důvodů.

Předpokládaný návrat dětí je

 2. 11. 2020

Situace v MŠ vypadá následovně, 3 učitelky jsou pozitivně testované a ve školní jídelně také 3 zaměstnanci, další zaměstnanci školní jídelny jsou v nařízené karanténě. Mateřská škola není uzavřena, docházejí zde děti rodičů, kteří museli nastoupit do práce, snažíme se provoz udržet. Stravu budeme zatím dovážet z Čeladné. Situace se vyvíjí a mění každým dnem. Držte se a opatrujte.

V mateřské škole je nově v nařízené karanténě 60 dětí a 6 zaměstnankyň(pozitivně testované je 1 dítě a dvě zaměstnankyně). O karanténě rozhodla hygienická stanice, která obdržela seznam dětí a zaměstnanců, kteří byli s nakaženým v kontaktu. KHS bude všechny kontaktovat a bude informovat o dalším postupu. Mateřská školka je nadále otevřena s dětmi a zaměstnankyněmi, které nejsou v nařízené karanténě.

V karanténě jsou pouze uvedené děti, rodiče i sourozenci mohou docházet do práce, do školy, jen by celá rodina měla omezit pobyt na veřejnosti a přísně dodržovat protiepidemiologická opatření( roušky, desinfekce rukou, rozestupy).

V mateřské škole se budou všechny prostory desinfikovat a budeme čekat na další pokyny KHS.

Prosíme i Vás, vyčkejte na telefon od KHS a řiďte se jejími pokyny

Děkujeme Jantošová

Vážení rodiče

chtěli by, jsme Vás seznámit, ze situací, která nastala. Krajská hygienická stanice nám oznámila, že jedna kuchařka z naší školní jídelny má pozitivní test na covid - 19, další dvě pracovnice školní jídelny jsou v nařízené karanténě. Provoz mateřské školy je zajištěn. V mateřské škole proběhne ohnisková desinfekce.  Zaměstnanci  jídelny nevcházeli do třídy a jídlo je vydáváno okénkem a povinně nosí roušky. Dle hygieny je situace podchycena a budeme se nadále řídit jejími instrukcemi.

O dalších informacích Vás budeme informovat Jantošová Lucie

Kroužky 2020/2021

Z důvodu nařízení vlády a následných omezení volnočasových aktivit se
začátek tréninků Sportovek  pro děti MŠ odkládá do 18.10.2020. Při jakékoliv změně vás budeme neprodleně informovat.

SPORŤÁČEK-

5.10.2020 - začínáme trénovat!!!!
Pokud se nic nezmění začnou tréninky 5.10.2020 s tímto omezením pro rok 2020:
Pondělí 15:00 - 15:45 MŠ Ostravice
Pondělí 16:00 - 17:30 ZŠ Ostravice
Čtvretk 16:00 - 17:30 ostatní obce a města
Vstup do školy pouze s rouškou. Pro každou skupinu platí, že bude přijato pouze 21 dětí (tj. 21 dětí z MŠ Ostravice, 21 dětí ze ZŠ Ostravice a 21 dětí z okolí). Děti budeme přibírat v tomto pořadí:
 1. dítě kroužek již navštěvovalo
 2. předškolní dítě
 3. ostatní
Do 28.9.2020 prosím nahlásit jméno dítěte. V MŠ bude na nástěnce k dispozici dokument k zápisu dítěte.
Cena:
Děti, které kroužek navštěvovaly loni, trénují do konce roku 2020 (31.12.2020) zdarma. Ostatní hradí 900 Kč. Úhrada v hototvosti 5.10.2020 nebo převodem do účet do 5.10.2020.

Atleťáček- přihlášení na svých třídách

Začíná se ve středu 7.10. 16:15-17:05

Cena- á 60,- čtvrtletně 750,-

Lyžařský kurz- zatím v jednání

Plavecký kurz- zatím v jednání

 

OZNÁMENÍ:

Povinnost nošení roušky od 10.9.2020

Vážení rodiče,
v souvislosti s dnešním vyhlášením ministra zdravotnictví o povinnosti roušek uvnitř všech prostor budov v ČR Vám oznamuji, že je nutné a povinné, aby rodiče a rodinní příslušníci měli roušku ve vnitřních prostorech mateřské školy. U dětí a pedagogů rouška není povinná.
Děkuji za pochopení a spolupráci
Bc. Jantošová Lucie

 

INFORMACE: 

Z důvodů hygieny a možné záměny kartáčků při čištění zubů( čistí si zuby navzájem, čistí s nimi umyvadla, apod.) u nás v mateřské škole čištění zubů rušíme. Prosíme, aby jste kartáčky a pasty do MŠ nenosili. Tématem péče o zuby a zubní hygienu se zabýváme ve vzdělávací nabídce, děti dostávají potřebné informace, spojené s prožitkem a hrou. Děkujeme

Informace:

pokud dítě odhlašujete z obědu, automaticky nahlaste, zda si přijdete pro oběd nebo nikoliv. Oběd bude nachystán ve vaši kmenové šatně v 11 h, nutno vyzvednout do 11:30, poté už mají ostatní děti odpočinek na lehátkách a zvonění by je rušilo. Děkujeme

 

 

 

 

 

Informace:

Prázdninový provoz mateřské školy 6:30 - 16:00

 

Informace pro rodiče :

Prosíme rodiče, kteří mají dítě přihlášené na prázninový provoz, ať přijdou zaplatit  školné 300,- do MŠ v týdnu od 22.6. - 30.6. 2020.

Děkuji

 

Dopravní omezení u školky

Dne 25.5. 2020 dojde ke znovuotevření školky. Z důvodu bezpečnosti při stavbě mostku u školky bude i nadále uzavřená vstupní branka ke školce a přilehlé parkoviště.

Žádáme proto rodiče, aby na parkovišti školky neparkovali a s dětmi do areálu školky vcházeli od obecního úřadu přes areál Základní školy.

Rodiče, kteří vozí děti auty mohou parkovat vozidla u obecního úřadu či u pošty.

Omezení bude platit do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

 

 

6.5.2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Od 25.5. 2020 bude mateřská škola otevřena od 6:00- 16:00

Od 6.5. 2020 do 15.5.2020 budeme zjišťovat Váš zájem o docházku do MŠ zasláním dotazu a oznámení organizačních podmínek při otevření MŠ s formulářem čestného prohlášení emailem a telefonicky.

Prosíme Vás o zvážení nutnosti docházky Vašeho dítěte od 25. 5. 2020.

Organizační podmínky v mateřské škole od 25. 5.2020

- dítě musí nastoupit 25. 5., pozdější datum není možný (musí být stejný kolektiv)

-  k pobytu v MŠ budou přijímány děti jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je třeba doplnit potvrzení lékaře, že je dítě léčeno alergologem.

- rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi-bude proveden ranní filtr (může být změřena teplota)

-  při nástupu dítěte do MŠ přinesete čestné prohlášení, bez něho není nástup  možný

- všechny děti budou mít v uzavřeném, podepsaném sáčku roušku, která se použije v případě podezření viru v MŠ

- pokud bude dítě vykazovat některý z příznaků onemocnění, bude oddělen od ostatních, všem ostatním bude nasazena rouška a budou informováni rodiče, kteří musí dítě neprodleně vyzvednout

- přivádět a odvádět děti do MŠ budou moci pouze zákonní zástupci-rodiče, bez dalších rodinných příslušníků

- ve všech prostorech v mateřské škole rodiče používají ochranné prostředky (roušku), vydesinfikují si ruce (desinfekce bude k dispozici u vchodu)

- děti ani učitelé v areálu MŠ a v jejich prostorech roušku nenosí, učitelé roušku používají jen při styku s rodiči

- rodiče budou minimalizovat shromažďování osob před MŠ a v prostorech MŠ, budou dodržovat odstup 2 metry od ostatních (včetně odpoledního vyzvedávání dětí na zahradě)

- aktivity v MŠ budou organizovány ve větší míře venku, na zahradě MŠ a jejich prostorech

(děti budou mít dostatek oblečení na venkovní pobyt dle počasí)

Rodiče mají možnost nahlédnout do manuálu MŠMT (provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

Všichni rodiče mateřské školy mají informace  a formulář na svém emailu

6.5.2020

 

Vážení rodiče,

Oznamujeme Vám organizaci provozu mateřské školy v období července a srpna 2020.

Prázdninový provoz se uskuteční: 1. 7. – 10. 7. a 17. 8. – 31. 8. 2020.

O prázdninách proběhne v mateřské škole rekonstrukce sociálního zařízení, tudíž dojde k uzavření jedné budovy. Provoz bude omezeně na jedné budově,  na třídě u předškoláků.

Prázdninový provoz bude přednostně pro rodiče pracující.

Zvažte prosím nutnost docházky dítěte, třída, která bude v provozu, není přizpůsobena nejmenším dětem

K prázdninovému provozu zákonný zástupce přihlásí své dítě písemnou přihláškou, kde přesně stanoví termín docházky.

Přihlášku je nutno odevzdat v týdnu 25.5-29. 5.2020

 Mateřská škola se uzavírá od 13. 7. – 14. 8. 2020. V tomto období nebude mateřská škola zajišťovat náhradní provoz v jiné mateřské škole.

Úplatu za předškolní vzdělávání zaplatí rodiče přihlášených dětí k 1. 7. 2020 částkou 300,-

Přihlášku mají rodiče na emailu

OZNÁMENÍ

Po otevření mateřské školy se rodičům budou vracet peníze za bazén, fotky a kulturu třídě Broučci. Kultura třídy sluníček a hvězdiček bude převedeme na další pololetí.

 

INFORMACE P. POLOHOVÉ

 

Vážení rodiče, 
vzhledem k situaci a po dohodě s paní ředitelkou nebudeme na měsíc květen vybírat stravné - přijdou vám pouze vratky za březen - a ani školkovné za duben. V případě, že by začala školka fungovat budeme vás včas informovat a případné stravné doúčtujeme v dalším měsíci -  děkuji a přeji hezké jarní dny - Pavlína Polohová, ved. ŠJ

 

Dobrý den,
vážení rodiče, chtěla bych Vás informovat ohledně plateb za stravné a školkovné za Vaše děti. V měsíci březnu k 20.3.2020 Vám byla stažena záloha na stravné za duben (- vratka za únor ) a školkovné za březen.

Vzhledem k tomu, že situace se vyvíjí ze dne na den - nebo spíše od jednoho zasedání vlády k druhému - nejsme schopni říct od kdy se opět vrátíme k  provozu ve školce. Proto Vás chci informovat o tom, že další platba - na květen  (- vratka za březen) (březen je odhlášen hromadně od 16.3.2020 ) bude inkasována z Vašeho účtu po 20.4.2020. Školkovné za měsíc duben se stahovat nebude. Pro většinu z Vás to ale bude spíše znamenat vratku na účet. Do doby návratu k normálu bude dětem strava automaticky odhlašena. Jakmile bude provoz obnoven budou děti automaticky přihlášeny ke stravování. 
Děkuji za pochopení a přeju nám všem brzký návrat do školky a k normálnímu životu   Polohová Pavlína, ved. ŠJ     

 

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče

Vzhledem k nastalým mimořádným opatřením ohledně šíření infekčního onemocnění – koronaviru rozhodl zřizovatel a vedení ZŠ a MŠ Ostravice o uzavření Mateřské školy od pondělí 16. 3. 2020 na dobu neurčitou.

Sledujte aktuální informace  a emaily, budeme Vás průběžně informovat.

Děkujeme za pochopení

 

 

INFORMACE

Dne 20.3.2020 se velikonoční focení ruší. Děkujeme za pochopení

Vážení rodiče,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, a v návaznosti na opatření uzavření základních škol, středních škol a vysokých škol si dovolujeme požádat rodiče, kteří mají možnost neposílat děti do kolektivu, aby tak učinili, a tím zamezili slučování se dětí, a případnému šíření nemoci.

Naše mateřská škola bude od dnešního dne fungovat v omezeném provozu. Rádi bychom zajistili provoz menších skupin dětí, především pro pracující rodiče.

Děkujeme za pochopení

 

INFORMACE

V souvislosti s nepříznivým vývojem situace ve výskytu onemocnění COVID -19 se přijímá opatření RUŠENÍ BAZÉNU.

¨Vybrané peníze vrátí p. učitelky

Děkujeme za pochopení

 

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu bezpečnosti při stavbě mostku u školky, je nutné uzavřít vstupní branku ke školce a přilehlé parkoviště.

Žádáme proto rodiče aby na parkovišti školky neparkovali a s dětmi do areálu školky vcházeli:

- Od Horečky podél horního plotu MŠ do zadních vrat areálu školky.
- Od obecního úřadu přes areál Základní školy.
- Rodiče, kteří vozí děti auty mohou parkovat vozidla u obecního úřadu či u pošty.
Omezení bude platit do odvolání.
Děkujeme za pochopení. 
Obec Ostravice
 

Karneval MŠ - dne 10.3.2020 Karneval v 16:15 hodin proběhne dle plánu, vše je nachystáno a těšíme se na Vaši účast.

p. učitelky

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/21 se uskuteční v úterý 5. května 2020 od 14.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy.

Náležitosti k zápisu:

 • rodný list dítěte (k nahlédnutí)
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce (k nahlédnutí)
 • potvrzení od lékaře o povinném očkování
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, viz. formuláře (můžete vyplnit i na místě)

 Kritéria pro přijetí dětí:

-  předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8 2020 včetně dosáhnou pátého roku věku

- přednostní přijetí čtyřletých a tříletých dětí pocházejících ze spádového obvodu

- přijetí dvouletých dětí, které ve školním roce 2020/2021 dovrší věku

3 let

 

 V letošním školním roce 2020/2021 má mateřská škola tři třídy o celkovém počtu 82 dětí. Celková kapacita školy 84 dětí skýtá dostatek volných míst pro přijetí nových kamarádů. Ve věkově smíšených třídách a třídě předškoláků mají děti přirozené podmínky pro rozvíjení celé osobnosti, sociálního cítění a poznání.   

 

V průběhu roku děti navštěvují kulturní zařízení, divadla jezdí i za námi, jezdíme  na výlety, pořádáme společné akce pro rodiče a děti. Děti mohou navštěvovat kroužek keramiky, atletiky a gymnastiky, pro malé badatele je k dispozici kroužek věda nás baví.   Probíhá u nás výuka anglického jazyka, předplavecká příprava a lyžařský kurz.

 

 

Chceme, aby dítě, které opustí mateřskou školu, bylo dle svých možností připraveno na vstup do základní školy a znalo své hodnoty

Těšíme se na nové děti, přijďte mezi nás!

                                                                              Bc.  Lucie Jantošová

 

 

Předplavecká příprava 2019/2020

Předplavecká příprava bude probíhat ve dvou turnusech od 18.3.2020. Cena kurzu je 800,- Kč. Prosím odevzdejte ve svých třídách. Odjezd od MŠ - ráno v 7:30 hod. , návrat před obědem. Sraz dětí v 7:00 hod. na třídách. Dětem dejte igelitovou tašku, do ní plavky a osušku. Před nástupem rodiče podepíší  prohlášení, že dítě nebylo v posledních 14 dnech ve styku s infekčním onemocněním a není nemocné.

 

JARNÍ PRÁZDNINY

24.2. - 28.2. 2020, je mateřská škola otevřená s komezeným provozem

od 6:30 do 16:00 hod. Vzdělávání bude probíhat ve třídě Hvězdičky.

Prosíme rodiče o přemistění věcí do dolní šatny.

 

OMEZENÝ PROVOZ

Dne 31.1.2020 bude v MŠ omezený provoz. Otevřeno bude od 6:30 do 16:00 hod.. ve třídě Hvězdičky.

 

KURZ LYŽOVÁNÍ V MŠ

Kurz lyžování proběhne ve dnech 27.1. - 30.1.2020 od 12:30 hod.

Další informace na letáku na třídách.

Hotovostní platba v roce 2020

20.1.

19.2.

18.3.

20.4.

20.5.

17.6.

 

 

UZAVŘENÍ MŠ  - VÁNOCE

V době vánočních prázdnin 23.12.2019- 5.1.2020 bude MŠ uzavřena. Děti nastoupí od 6.1.2020. Přejeme všem rodičům i dětem krásné prožití vánočních svátků.

Dne 20.12.2019 je provoz MŠ z organizačních důvodů do 16 hod.

 

Mikulášská nadílka

Vážní rodiče, zanedlouho nás v MŠ navštíví Čert a Mikuláš. Děti tradičně dostnou balíček s dobrotami. Prosíme, kdo z Vás by mohl přispět nějakou drobností, dobrotou, budeme rádi a moc děkujeme. Můžete je nosit do 4.12.2019.

PŘÍPRAVY NA VÁNOČNÍ JARMARK

Milí rodiče,

každý rok pořádá ZŠ vánoční jarmark. Letos se koná 29.11.2019. Budeme mít možnost také prodávat a vydělat si peníze na další akce z Klubu rodičů. Vaše hotové výrobky určené k prodeji na vánočním jarmarku odevzdávejte prosím p. učitelkám na jednotlivých třídách do 28.11.2019.

Všem šikovným maminkám a tatínkům, kteří přispějí svým výrobkem děkujeme. Bližší informace k jarmarku dostanete na svých třídách.

 

 

 

FOCENÍ DĚTÍ

Dne 14.11.2019 v 8.00 hodin proběhne v MŠ fotografování.

Kroužky 2019

Barevná aj     - začíná 2.10. v 12.30-13.15

Keramika       - začíná 17.10. v 15.00- 16.00

Sportovní      - začíná 7.10. pro nové

                        po  15.00 - 16.30

                        čt   16.00 - 17.30

Atleťáček        - začíná 11.9. v 16.15 - 17.05

Věda nás baví - začíná 1.10. v 13.30  - 14.15

Předplavecká příprava - Sepetná jaro 2020

Lyžování - p. Nykl Malenovice

 

 

Nový školní rok začal a my vítáme nové děti a jejich rodiče.

Informativní schůzka se koná 5.září v 15hod. na třídě Sluníčka.

Ve středu 11.9. začíná první lekce kroužku Atleťáček, začíná v 16:15-17:05. Nové děti je třeba přihlásit. Informace a kontakty o tomto kroužku máte na nástěnce ve své třídě.

Keramický kroužek bude začínat 3.10.2019 od 15-16 hod. Platba u p. Závodné. Lektorka kurzu Monika Liberdová. Informace též na nástěnce.

 

Prázdninový provoz bude na třídě Hvězdičky od 6:30- 16:00h.

1.7 a 2.7. bude provoz z důvodů čištění koberců na třídě Sluníčka.

Informace:

Můžete si na svých třídách vyzvedávat přihlášky k prázdninovému provozu a to do 31.5.2019.

Informace:

Akce týkající se třídy HVĚZDIČKY:

18.6.2019 výlet s rodiči a dětmi, odjezd od pošty Ostravice v 8:30

Navštívíme Planetárium Ostrava a Hasičskou zbrojnici FM, předpokládaný návrat 16:30. Účast na výletě hlaste na třídě Hvězdiček p.učitelce.

24.5. proběhne společné focení

17.5. besídka pro maminky ke Dni matek v 15:30

Akce týkající se třídy BROUČCI:

25.4. výlet na farmu Zátopek a ke Stýskalům

Pojedem vlakem v 8.00 hod. , návrat na oběd.

16.5. besídka ke Dni matek v 15.30 hod.

21.6 výlet na dopravní hřiště  do Frýdlantu nad Ostravicí.

Pojedeme vlakem v 9.00 hod. z Ostravice, návrat na oběd.

11.6. slavnostní rozloučení s předškoláky v obřadní síni na OÚ Ostravice

Začátek v 16.00 hod.

14.6. noc bez maminky v mateřské škole

Začátek v 18.00 hod., konec v sobotu 15.6. do 9.00 hod. 

Akce týkající se třídy SLUNÍČKA:

4.6. 2019 výlet do Skanzenu Rožnov pod Radhoštěm, odjezd 8:15 od pošty Ostravice.

Předpokládaný návrat na Ostravici je v 15h, účast hlaste na třídě sluníček.

14.5. v 15:30 besídka pro maminky ke Dni matek- přijďte se podívat na ty Vaše dětičky, mají pro Vás připravený krátký program s překvapením

OZNÁMENÍ:

Dne 18. 4. 2019 začínají velikonoční prazdniny, prosím upřesněte docházku dětí na tento den. V mateřské škole bude omezen provoz od 6:30 - 16:00.

INFORMACE:

Mateřská škola bude uzavřena v době od 15.7.2019 do 18.8.2019.

Přihlášky budou k dispozici od 2.5.-31.5.2019.

INFORMACE:

Dne 22.2.2019 je z důvodu malého počtu přihlášených dětí mateřská škola uzavřena.

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ROK 2019:

Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/20  se uskuteční v pondělí 6. května 2019 od 14.00  do 17.00 hodin v budově mateřské školy.

 

Náležitosti k zápisu:

 • rodný list dítěte

 • doklad o povinném očkování

  Kritéria pro přijetí dětí:

  - povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září

  - přednostní přijetí tříletých dětí pocházejících ze spádového obvodu

  - očkování dítěte jako zákonná podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí mladších pěti let

   

              V letošním školním roce 2018/19 má mateřská škola tři třídy o celkovém počtu 81dětí. Celková kapacita školy 84 dětí skýtá dostatek volných míst pro přijetí nových kamarádů. Ve věkově smíšených třídách a třídě předškoláků mají děti přirozené podmínky pro rozvíjení celé osobnosti, sociálního cítění a poznání.   

  V průběhu roku děti navštěvují kulturní zařízení, tématicky zaměřené dílny s rodiči, exkurzní výlety, keramický kroužek, atleťáček, kroužek vědy a sportovní kroužek. Pro předškoláky probíhá výuka anglického jazyka a předplavecká příprava. Zvláštní pozornost je věnována logopedické prevenci.

 • Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete v menu ŽŠ, kolonka formuláře.

  Těšíme se na nové děti,  přijďte mezi nás!

  Věra Závodná

 • OZNÁMENÍ:

HOTOVOSTNÍ PLATBA

úplata za předškolní vzdělávání

Leden 22. a 23.

Únor 20. a 21.

Březen 20. a 21.

Duben 24. a 25.

Květen 21. a 22.

Červen 19. a 20.

OZNÁMENÍ:

2.1.2019 MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA

PROSBA:

zanedlouho nás v mateřské škole navštíví Čert a Mikuláš. Děti tradičně dostanou balíček s dobrotami. Prosíme, kdo z Vás by mohl přispět nějakou drobností, dobrotou, budeme rádi a moc Vám za to děkujeme. Můžete nosit do 6.12.

p.učitelky

 

Milí rodiče,

vaše hotové výrobky určené k prodeji na vánočním jarmarku v ZŠ, odevzdávejte p. učitelkám na jednotlivých třídách do 30. 11. 2018. Děkujeme všem šikovným maminkám a tatínkům, kteří přispějí svým výrobkem. Vydělané peníze z prodeje budou použity na další akce Klubu rodičů.                     

p. učitelky

OZNÁMENÍ:

Oznamujeme zákonným zástupcům uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin od 22.12.2018 do 1.1.2019. Ve středu 2.1.2019 bude mateřská škola ZAVŘENA.

 

 
Kulturní akce MŠ 2018/19            
             
18.9.2018 O líném Kubovi 9:00   V batohu    
8.10.2018 Popletené muzikohrátky 9:00   p.Gavlasová    
    10:00        
6.11.2018 Stavitel města 9:00   MTU    
  Stavitel věží 10:00        
6.12.2018 Hrátky zdravě          
             
6.2.2019 Indiánské muzikohrátky 9:00   p.Gavlasová    
    10:00        
17.01.2019 Bajaja 9:00  

p.Taraba

   

13.3.2019

 

17.4.2019

Školkomílci,Pohádka O planetách

Zvířátka a odpadky

9:00

10:10

9:00

 

 Logohraní    

 

p.Petrovská

   

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • Podzimní tvoření- změna termínu

  Změna termínu- velká nemocnost dětí. Na zahradě se koná tradiční podzimní tvoření z dýní a přírodnin. Čekají Vás soutěže a odměny a na konci závěrečné opékání párků.

 • Divadélko

  Navštíví nás divadlo a představí nám pohádku Jak Pimpilimpi a Pompolompo objevovali lidské tělo.

 • Sférické kino- pohádka

  Promítání pohádky Tajemství stromu

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 4

  LIS
  Podzimní tvoření- změna termínu

  Změna termínu- velká nemocnost dětí. Na zahradě se koná tradiční podzimní tvoření z dýní a přírodnin. Čekají Vás soutěže a odměny a na konci závěrečné opékání párků.