KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Školní poradenské pracoviště

25. 10. 2017

Školní poradenské pracoviště

 

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018

 

31. 1. 2018

Nejpozději v tento den musí střední školy zveřejnit kritéria pro přijímací řízení (kritéria se v dalších kolech mohou měnit).

12. 2. – 18. 2. 2018

Jarní prázdniny pro okres Frýdek-Místek.

do 23. 2. 2018

Zákonní zástupci v Bakalářích zapíší názvy vybraných středních škol, kódy oborů a adresy škol.

do 28. 2. 2018

Škola vytiskne dvě přihlášky se všemi potřebnými údaji, potvrdí prospěch žáka

(základní škola pro první kolo přijímacího řízení potvrdí pouze dvě přihlášky, pořadí středních škol musí být na obou přihláškách stejné).

Spolu s přihláškou žák obdrží zápisový lístek (vydává se jediný, proti podpisu žáka).

1. 3. 2018

Přihláška musí být odevzdána nebo doručena střední škole. Pokud střední škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami přikládají i Doporučení školského poradenského zařízení.

Základní škola přihlášku potvrzuje, ale nezasílá.

 

12. 4. 2018 a 16. 4. 2018

Termíny jednotných přijímacích zkoušek, pozvánku k vykonání přijímací zkoušky střední škola žákovi zasílá nejpozději 14 dní před jejím konáním.

Hodnocení jednotné zkoušky musí tvořit minimálně 60 % hodnocení uchazeče.

Kromě jednotné přijímací zkoušky může ředitel střední školy ještě vyhlásit školní přijímací zkoušku

Žák je přijat

a svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny výsledky.

Pokud tak neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijat někdo jiný.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

Žák není přijat

má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy.

Vypisují se další kola přijímacího řízení (neomezený počet přihlášek, uvádí se vždy jedna škola).

 

Talentové přijímací zkoušky

V případě talentových přijímacích zkoušek vypisuje ředitel střední školy kritéria nejpozději do 31. října 2017 a přihlášky se musí doručit do 30. listopadu 2017.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS